Go to Dzogchen Monastery Home

 

Các Lễ Cầu nguyện

Puja

Ở Tây Tạng có một thông lệ là người dân có thể yêu cầu tu viện ở địa phương tiến hành lễ cầu nguyện v́ lợi ích của họ và các thân nhân. Người ta làm việc này v́ những lư do khác nhau; thông thường các lễ cầu nguyện thường được người dân yêu cầu khi họ gặp khó khăn hoặc gặp những vấn đề  chưa biết giải quyết ra sao. Ví dụ như khi họ có người thân bị bệnh hoặc đang kề cái chết hoặc chỉ đơn giản cảm thấy cần sự hỗ trợ tinh thần hay sự ban phước. Lư do khiến người dân yêu cầu tiến hành lễ tụng niệm có thể mang tính chất thế gian hoặc xuất thể gian. Trẻ em thường là đối tượng của các buổi lễ cầu nguyện và những cặp vợ chồng mới cưới thường muốn nhận được sự ban phước từ các Lạt ma. Sinh viên học sinh đi thi cũng có thể được lợi lạc nhờ các buổi lễ được hồi hướng cho kết quả mỹ măn của họ.

Ở Dzogchen việc các nam và nữ tu sĩ làm lễ cầu nguyện hàng ngày tại chùa là một phần trong đời sống tâm linh của họ. Vào những lúc này các lời thỉnh cầu xin tiến hành lễ cầu nguyện phổ thông sẽ được thực hiện và những sự ban phước (gia hộ) có được từ các buổi lễ này sẽ được hồi hướng cho những cá nhân, những gia đ́nh thỉnh cầu nghi lễ.

Puja

Theo thông lệ ở Tây Tạng một người b́nh thường muốn yêu cầu tiến hành một lễ tụng niệm có thể gửi thư tới tu viện nói rơ chi tiết cụ thể về nghi lễ mà ḿnh muốn và tên người mà ḿnh muốn hồi hướng phước báu của lễ tụng niệm cho. Việc này được thực hiện với một món tiền cúng dường cho các vị tăng và ni tham gia lễ tụng niệm. Sư trưởng đọc rơ yêu vầu của người đó trước buổi lễ và khi buổi lễ kết thúc tiền cúng dường được chia đều cho các vị tăng và ni tham dự buổi lễ. Người gửi yêu cầu ít khi tham dự nhưng họ vẫn nhận được sự hồi hướng và công đức.

Chúng tôi muốn các nghi lễ này được mở rộng diện phục vụ tới những cộng đồng đạo Phật không có cơ duyên được trực tiếp gặp các Lạt ma. V́ vậy chúng tôi đă tổ chức việc này làm sao cho bất cứ ai có mong muốn đều có thể gửi lời thỉnh cầu tới Tu viện từ nơi xa. Chúng tôi đă sắp xếp sao cho các chi tiết của lời thỉnh cầu có thể được gửi qua điện thoại và một số tiền đặt trước có thể được gửi tới trước khi tiền cúng dường được trao vào một thời điểm thuận tiện hơn.

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23