Go to Dzogchen Monastery Home

 

Hành hương về Dzogchen - Pema Tung Jowo

Pema Tung Jowo

Pema Tung Jowo

Đền Pema Tung thờ bản sao (phiên bản) theo kích cỡ thật của bức tượng được tôn kính nhất ở Tây Tạng - bức tượng Lhasa Jowo nổi tiếng của Phật Thích Ca. Bức tượng nguyên gốc, cùng với bức tượng nhỏ hơn cũng là tượng Phật Thích Ca, đă được làm trong thời Đức Phật tại thế. Cả hai bức tượng đều được chính Đức Phật hiến cúng, được coi là giống hệt Ngài và mang đầy đủ sự gia hộ của Ngài. Truyền thuyết kể rằng về sau cả hai bức tượng đều được trao cho hoàng đế Trung Hoa. Khi công chúa Wengchen (Văn Thành), con gái của Hoàng đế, trở thành hoàng hậu của Vua Tây Tạng Tsongsen Gonpo, bà đă đem cả hai bức tượng về Tây Tạng. Bức tượng lớn hơn được cất giữ ở Lhasa và bức nhỏ hơn ở Lhagong, miền Đông Tây Tạng.

Ở Lhagong một phiên bản của pho tượng Lhasa Jowo làm bằng chất liệu đất thịt và đất sét đă được xây dựng để bao bọc bức tượng nhỏ và nó đă được tôn kính y như pho tượng Lhasa Jowo nguyên gốc. Về sau, trong thời kỳ Cách mạng văn hoá, phiên bản bằng đất bị phá huỷ, nhưng phần thiêng liêng bên trong đă được cất giấu an toàn. Hai mươi năm sau, khi tự do cá nhân và tôn giáo đă được nới lỏng hơn, Jowo nhỏ được mang về Tu viện Dzogchen và được cúng dường cho Kyapje Pema Kalsang Rinpoche. Sau khi Rinpoche chấm dứt việc xây dựng đền Pema Tung một lần nữa Ngài cất giữ nó bên trong một tượng phiên bản của Lhasa Jowo và đích thân ngài trông nom việc điêu khắc phiên bản đó. V́ vậy, khi hành hương tới Tu viện Dzogchen, ta sẽ nhận được sự gia hộ và công đức tương đương với việc hành hương thánh địa Lhasa.

Theo lộ tŕnh hành hương --> Dấu chân trên đá
 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23